People

 1. Anant
 2. Godwin
 3. Osorio
 4. Dunn
 5. Lai
  Lai
 6. Barohn
 7. Thomas
 8. Enna
 9. Soares
 10. Tawfik
 11. Chesser
 12. Thrasher