People

 1. Pahwa
 2. Smith
 3. Rumi
 4. Kinsey
 5. Carlson
 6. Girod
 7. Persons
 8. Fan
  Fan
 9. Ferraro
 10. Mahnken
 11. Qiu
  Qiu
 12. Smith