People

 1. Vacek
 2. Qiu
  Qiu
 3. Diaz
 4. Ding
 5. Weiner
 6. Gajewski
 7. Zhu
  Zhu
 8. Fisher
 9. Ablah
 10. Swerdlow
 11. Osorio
 12. Mahnken