People

 1. Persons
 2. Welch
 3. Berman
 4. Nudo
 5. Zhu
  Zhu
 6. Qiu
  Qiu
 7. Cheney
 8. Penick
 9. Swerdlow
 10. Smith
 11. Vacek
 12. Carlson
 13. Rozman